Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zakład Gospodarki Komunalnej

Siedziba zakładu:

ul. Tadeusza Zawadzkiego 33
48-316 Łambinowice
Telefony:

Do zakładu: 77 43 11 317 ; 77 43 11 318

nr wewnętrzne:

Alarmowe w razie awarii wodno-kanalizacyjnej: 603 451 317 ; 603 631 317

Adres warsztatu (baza ZGK):

ul. Opolska 2
48-316 Łambinowice

Adres WWW: http://zgklambinowice.zakladkomunalny.com
Adres e-mail: zgk.lambinowice@op.pl

KONTO ZGK do  wpłat za wodę i ścieki:  63 8905 1010 2001 0012 6276 0001

Godziny pracy:
od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:00 - 15:00

Kasa zakładu czynna we wtorki i piątki oraz ostatni dzień miesiąca w godzinach od 7:00 do 14:00

Dyrektor: Andrzej Mikucki

Do zakresu działania Zakładu należy utrzymanie i eksploatacja:

W ramach wykonywania swoich zadań, Zakład świadczy usługi dla mieszkańców Gminy w zakresie:

Mieszkańcy Gminy korzystają ponadto z usług Zakładu w zakresie:

PDFInformacja konsumencka
PDFKlauzula informacyjna Administratora Danych Osobowych
 

Wersja XML