Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pilny komunikat - zmiana zasad funkcjonowania Urzędu Gminy od 16 marca 2020r.

Brak opisu obrazka

NR TEL. URZĘDU - 77 4 311 300 / 77 4 311 301 /  77 4 311 462

Stanowisko ds. Obsługi Sekretariatu
 

w. 201,

Stanowisko ds. Drogownictwa i Cmentarnictwa
 

w. 224,

Referat Finansowy

1. Księgowość budżetowa

2. Płace

 

w. 223

fn1@lambinowice.pl

w. 206

3. Księgowość podatkowa
   

w. 204,

4. Kasa
   

w. 210

Referat Spraw Obywatelskich

- ewidencja ludności i dowody osobiste
- obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe

w. 216,

Urząd Stanu Cywilnego
 

w.214, 

Stanowisko ds. Gospodarki Mieniem Komunalnym
 

w. 211,

Stanowisko ds. Inwestycji Komunalnych
 

w. 212,

Stanowisko ds. Informatycznych i Zaopatrzenia
 

w. 218,

Stanowisko ds. Ochrony Środowiska
 

w. 226,

Stanowisko ds. Organizacji i Kadr
 

w. 227,

Stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy
 

w. 221,

Stanowisko ds. Ochrony Zabytków i Leśnictwa
 

w. 226,

Stanowisko ds. Planowania Przestrzennego
i Działalności Gospodarczej

 

w. 209,

Stanowisko ds. Rolnictwa i Gospodarki Mieszkaniowej
 

w. 211,

Radca Prawny
 

w. 222,

Stanowisko ds. Koordynacji Programów z Funduszy U.E. oraz Promocja Gminy
 

w. 209,

Stanowisko ds. Zamówień Publicznych
 

w. 212,

PDFKomunikat Urząd Gminy.pdf
PDFtelefony.pdf
PDFZARZĄDZENIE.pdf
 

Wersja XML