Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat Wójta Gminy Łambinowice dotyczący zamknięcia szkół

Komunikat dla mieszkańców Gminy Łambinowice

W związku ze zmianą wprowadzoną Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia  9 kwietnia 2020 r., zmieniającym Rozporządzenie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

wszystkie szkoły i przedszkola funkcjonujące na terenie Gminy Łambinowice do 26 kwietnia 2020r. będą nadal funkcjonowały w ograniczonym zakresie.

Zajęcia dydaktyczne dla uczniów szkół podstawowych i uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia w Łambinowicach z zakresu kształcenia ogólnego, będą nadal odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Przedszkola funkcjonujące na terenie Gminy Łambinowice nadal
pozostają zamknięte.

 

                                                                               Wójt Gminy

                                                                         /-/ Tomasz Karpiński

Wersja XML