Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zespół Ekonomiczno-Administacyjny Oświaty

Adres: 
ul. Tadeusza Zawadzkiego 29
48-316 Łambinowice
tel. (077) 4 311 300, 4 311 301, wew. 208
e-mail: 

Godziny pracy:

Dyrektor - ANNA PĘDZIWIATR

Biuro prowadzi obsługę szkół prowadzonych przez Gminę Łambinowice oraz organizuje dowożenie uczniów do szkół.

Do zadań Biura należy w szczególności:

Biuro prowadzi obsługę szkół, w ramach określonych planem finansowym środków finansowych, nie naruszając uprawnień dyrektorów do dysponowania środkami określonymi w planach finansowych poszczególnych szkół.

Wersja XML