Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacje 2018

PDFInformacja o podstawowej kwocie dotacji, o której mowa w art. 12 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. poz. 2203 ze zm.) na 2018 r. po październikowej aktualizacji, obowiązującej w Gminie Łambinowice od dnia 1 listopada 2018 do 31 grudnia 2018 r.
PDFInformacja o podstawowej kwocie dotacji, o której mowa w art. 12 oraz wskaźniku zwiększającym dla szkół podstawowych, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. poz. 2203 ze zm.) na 2018 r. po pierwszej aktualizacji, obowiązujących w Gminie Łambinowice od dnia 1 maja 2018 do 31 października 2018 r.
PDFInformacja o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli, o której mowa w art. 12 oraz wskaźniku zwiększającym dla szkół podstawowych, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203) obowiązujących w Gminie Łambinowice od 1 stycznia 2018 do ostatniego dnia miesiąca pierwszej aktualizacji.
 

Wersja XML