Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja dotycząca terminu otwarcia bibliotek na terenie Gminy Łambinowice

Informujemy, że Gminna Biblioteka Publiczna  w Łambinowicach  oraz Filie Biblioteczne w Jasienicy Dolnej, Bielicach oraz Wierzbiu rozpoczną udostępnianie księgozbioru po uzyskaniu pozytywnej opinii o planowanych działaniach w związku z wdrażaniem  II etapu znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem COVID-19 wydanej przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczna w Nysie.

Informacja o terminie otwarcia oraz zasady określające sposób korzystania z bibliotek zostaną umieszczone (po uzyskaniu pozytywnej opinii)  na stronie Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Gminy Łambinowice.

 

                                                                      Dyrektor GOKSiR

                                                                      /-/ Jolanta Mierzyńska

Wersja XML