Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rok 2020

PDFSkonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego Gminy Łambinowice na 31.12.2020 r.pdf
PDFZestawienie zmian w funduszu jednostki zbiorczy na dzień 31.12.2020.pdf
PDFZestawienie zmian w funduszu jednostki - Urzędu Gminy Łambinowice na dzień 31.12.2020.pdf
PDFRachunek zysków i strat jednostki zbiorczy na dzień 31.12.2020.pdf
PDFRachunek zysków i strat jednostki - Urzędu Gminy Łambinowice na dzień 31.12.2020.pdf
PDFInformacja dodatkowa na dzień 31.12.2020.pdf
PDFBilans z wykonania buidżetu jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2020.pdf
PDFBilans jednostki budżetowej łaczny na dzień 31.12.2020.pdf
PDFBilans jednostki budżetowej - Urzędu Gminy Łambinowice na dzień 31.12.2020.pdf
PDFOpinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok.pdf
PDFSprawozdanie RB-27 S za IV kw 2020.pdf
PDFSprawozdanie RB-28 S za IV kw 2020.pdf
PDFSprawozdanie Rb-30S za IV kw 2020 rok.pdf
PDFSprawozdanie RB-N za IV kw 2020.pdf
PDFSprawozdanie RB-NDS za IV kw 2020.pdf
PDFSprawozdanie Rb-PDP za IV kw 2020 rok.pdf
PDFSprawozdanie Rb-ST za IV kw 2020 roku.pdf
PDFSprawozdanie RB-Z za IV kw 2020.pdf
PDFRb-27S III kw 2020.pdf
PDFRb-28S III kw 2020.pdf
PDFRb-N III kw 2020.pdf
PDFRB-NDS III kw 2020.pdf
PDFRb-Z III kw 2020.pdf
PDFRb-27S za II kwartał 2020.pdf
PDFRb-28S za II kwartał 2020.pdf
PDFRb-N za II kwartał 2020.pdf
PDFRb-NDS za II kwartał 2020.pdf
PDFRb-Z za II kwartał 2020.pdf
PDFSprawozdanie Rb-27S za I kwartał 2020.pdf
PDFSprawozdanie Rb-28NWS za I kwartał 2020.pdf
PDFSprawozdanie Rb-28S za I kwartał 2020.pdf
PDFSprawozdanie Rb-30S za I kwartał 2020.pdf
PDFSprawozdanie Rb-N za I kwartał 2020.pdf
PDFSprawozdanie Rb-Z za I kwartał 2020.pdf
PDFSprawozdanie Rb-NDS za I kwartał 2020.pdf

Wersja XML