Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt "Konserwacja krzyży nagrobnych na Starym Cmentarzu Jenieckim w Łambinowicach"

Brak opisu obrazka

Gmina Łambinowice realizuje zadanie pn. "Konserwacja krzyży nagrobnych na Starym Cmentarzu Jenieckim w Łambinowicach". 
Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Wartość zadania: 112 500 zł. Kwotę 90 000 zł. otrzymano w ramach dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, kwotę 22 500  zł. otrzymano ze środków Wojewody Opolskiego. 

Umowa z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego została zawarta w dniu 07 maja 2020 r. 

W ramach otrzymanej dotacji planowane jest przeprowadzenie renowacji i konserwacji 490 krzyży na mogiłach jeńców wojennych z okresu I wojny światowej pochowanych na Starym Cmentarzu Jenieckim w Łambinowicach. 

 

Wersja XML