Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PUP ogłasza nabór wniosków na staże - od 22 czerwca 2020 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie ogłasza nabór wniosków na staże finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego (RPO WO) oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

TERMIN ROZPOCZECIA NABORU: od 22.06.2020 r.

Wnioski będą przyjmowane i rozpatrywane w procedurze ciągłej do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na powyższy cel.

Zasady organizowania staży w 2020 r.:

- maksymalny okres odbywania stażu - do 15.12.2020

- minimalny okres zatrudnienia os. bezrobotnej po zakończonym stażu - 3 miesiące w pełnym wymiarze czasu pracy

Podstawą pozytywnego rozpatrzenia wniosku jest:

Link do strony:

http://pup.nysa.pl/powiatowy_urzad_pracy/aktualnosci_lista/st:1/idn:2015.html

Brak opisu obrazka

Wersja XML