Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Strategia rozwoju transportu OF PN 2020

PDFObwieszczenie Burmistrza Nysy
PDFObwieszczenie - Strategia Transportu
PDFStrategia Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie
PDFPrognoza oddziaływania na środowisko
PDFFormularz wnoszenia uwag do strategii
PDFUchwała nr XIV/115/2016 w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2026 z perspektywą do 2030 roku.
PDFWyciąg ze strategii rozwoju transportu obszaru funkcjonalnego
PDFRaport z konsultacji z dnia 19.02.2016 roku
 

Wersja XML