Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Place zabaw w ramach programu Marszałkowska Inicjatywa Sołecka

Brak opisu obrazka

W 4 sołectwach Gminy Łambinowice zamontowano urządzenia na placach zabaw dofinansowane łącznie w kwocie 20 000 zł. ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w ramach programu Marszałkowska Inicjatywa Sołecka.

W 2020 roku w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej (MIS) w Gminie Łambinowice zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

sołectwo Drogoszów - "Zagospodarowanie i doposażenie terenu rekreacyjnego placu zabaw przy boisku": zakupiono i zamontowano zestaw sprawnościowy ze zjeżdżalnią. Koszt urządzenia zabawowego wyniósł 9 717 zł. w tym 5 000 zł. dofinansowanie ze środków Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej, 4 717 zł. wkład własny (ze środków Gminnego Programu Odnowy Wsi).

Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka

sołectwo Okopy - "Doposażenie placu zabaw": zakupiono i zamontowano zestaw sprawnościowy ze zjeżdżalnią. Koszt urządzenia zabawowego wyniósł 18 450 zł. w tym 5 000 zł. dofinansowanie ze środków Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej, 13 450 zł. wkład własny (ze środków funduszu sołeckiego i Gminnego Programu Odnowy Wsi). 

Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka

sołectwo Sowin - "Zakup urządzeń zabawowych na boisko w Sowinie": zakupiono i zamontowano zestaw sprawnościowy ze zjeżdżalnią. Koszt urządzenia zabawowego wyniósł 9 717 zł. w tym 5 000 zł. dofinansowanie ze środków Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej, 4 717 zł. wkład własny (ze środków Gminnego Programu Odnowy Wsi).

Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka

sołectwo Szadurczyce - "Zakup urządzeń na plac zabaw": zakupiono i zamontowano zestaw sprawnościowy ze zjeżdżalnią oraz huśtawkę wahadłową podwójną. Łączny koszt urządzeń zabawowych wyniósł 14 514 zł. w tym 5 000 zł. dofinansowanie ze środków Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej, 9 514 zł. wkład własny (ze środków funduszu sołeckiego i Gminnego Programu Odnowy Wsi).

Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka

 

Wersja XML