Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Place zabaw w ramach programu "Odnowa wsi w powiecie nyskim"

W 2 sołectwach Gminy Łambinowice zamontowano urządzenia na placach zabaw dofinansowane łącznie w kwocie 4 500 zł ze środków Powiatu Nyskiego w ramach programu "Odnowa wsi w powiecie nyskim".

Sołectwo Jasienica Dolna - "Doposażenie placu zabaw w Jasienicy Dolnej": zakupiono i zamontowano karuzelę, huśtawkę wagową podwójną, bujak. Koszt urządzeń zabawowych wyniósł 7 250 zł w tym 2 250 zł dofinansowanie ze środków Powiatu Nyskiego, 5000 zł wkład własny (ze środków Gminnego Programu Odnowy Wsi). Wkład własny sołectwa stanowiła robocizna - uporządkowanie i przygotowanie terenu.

Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka

Sołectwo Szadurczyce - "Doposażenie placu zabaw w Szadurczycach": zakupiono i zamontowano huśtawkę bocianie gniazdo, karuzelę i ławkę. Łączny koszt urządzeń zabawowych wyniósł 7 916 zł w tym 2 250 zł dofinansowanie ze środków Powiatu Nyskiego, 5 666 zł wkład własny (ze środków funduszu sołeckiego). Wkład własny sołectwa stanowiła robocizna - uporządkowanie i przygotowanie terenu.
W sołectwie Szadurczyce zamontowano również urządzenia zabawowe (zestaw sprawnościowy ze zjeżdżalnią i  huśtawkę wahadłową podwójną w ramach programu Marszałkowska Inicjatywa Sołecka.

Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka

 

 

Wersja XML