Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nieodpłatna pomoc prawna1. Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Łambinowicach  przy  ul. Tadeusza Zawadzkiego 29 Harmonogram działania punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego :

Środa  i  Piątek   -  w godzinach  12ºº - 16ºº

Punkt  prowadzony jest przez  Fundację Młodzi Ludziom z Borysławia 49.

 

W tym punkcie udzielane nieodpłatne poradnictwo obywatelskie  jest świadczone  przez adwokata, mgr prawa.

W  punkcie nieodpłatna mediacja, o której mowa w art. 8 ust. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.), będzie świadczona w zależności od bieżącego zapotrzebowania na nią przez osoby uprawnione . Będą organizowane spotkania poświęcone nieodpłatnej mediacji w zakresie, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, w pozostałym zakresie art. 4a  ust. 1 ustawy nieodpłatną mediację będzie prowadzić osoba udzielająca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

 

 

ODTLista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców Powiatu Nyskiego w 2021r_ (003).odt

ODTWykaz jednostek nieodpłatnego poradnictwa na terenie Powiatu Nyskiego w 2021.odt

Wersja XML