Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1522 O ul. Obozowa w Łambinowicach

W ciągu drogi powiatowej 1522O w miejscowości Łambinowice trwają prace polegające na budowie chodnika na odcinku 550 mb prowadzącego od ul. Szkolnej do stadionu sportowego KS Metalowiec. Kosztorysowa wartość prac to 211 527,15 zł. Gmina Łambinowice zgodnie z zawartą z Powiatem Nyskim Umową przeznaczy na zadanie kwotę do 150 000,00 zł. Zakres prac obejmuje: układanie krawężników oraz obrzeży betonowych, układanie nawierzchni chodników i zjazdów z kostki brukowej betonowej, inne roboty niezbędne do prawidłowego wykonania zadania.

 

 

 

Wersja XML