Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Formularze do pobrania

UWAGA !

Począwszy od dnia 01 lipca 2019 roku przestają obowiązywać druki zamieszczone poniżej. W celu pobrania aktualnych druków na poszczególne rodzaje podatków należy wejść na stronę Portal Podatkowy podatki.gov.pl.

DRUKI OBOWIĄZUJĄCE PRZED 1 LIPCA 2019 ROKU

Druki deklaracji podatkowych dla osób prawnych

PDFPodatek od nieruchomości - DN-1
PDFPodatek od nieruchomości - załącznik ZN-1/A
PDFPodatek od nieruchomości - załącznik ZN-1/B

PDFPodatek rolny - DR-1
PDFPodatek rolny - załącznik ZR-1/A
PDFPodatek rolny - załącznik ZR-1/B

PDFPodatek leśny - DL-1
PDFPodatek leśny - ZL-1/A
PDFPodatek leśny - ZL-1/B

Druki Informacji podatkowych dla osób fizycznych

PDFPodatek od nieruchomości - IN-1
PDFPodatek od nieruchomości - załącznik ZN-1/A
PDFPodatek od nieruchomości - załącznik ZN-1/B

PDFPodatek rolny - R-1
PDFPodatek rolny - załącznik ZR-1/A
PDFPodatek rolny - załącznik ZR-1/B

PDFPodatek leśny - IL-1
PDFPodatek leśny - ZL-1/A
PDFPodatek leśny - ZL-1/B

Wzory druków:

DOCWniosek o wydanie zaświadczenia
DOCWniosek o zwrot nadpłaty
DOCWniosek o przeksięgowanie nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości/rolnego/leśnego lub łącznego zobowiązania pieniężnego
DOCUpoważnienie
DOCOświadczenie o sytuacji majątkowej osoby ubiegającej się o ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

Wersja XML