Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja dla rolników poszkodowanych przez intensywne deszcze.

Informacja dla rolników poszkodowanych przez intensywne deszcze

Prosimy rolników z Gminy Łambinowice o zgłaszanie do Urzędu Gminy Łambinowice ilości i rodzajów upraw jakie uległy uszkodzeniu  w  wyniku intensywnych opadów deszczu na adres e-mail podając dane kontaktowe : imię i nazwisko, miejscowość  i nr telefonu w terminie do 23.10.2020.

Zgłoszenia pozwolą określić skalę szkód, która zostanie przekazana do Wojewody Opolskiego w celu dalszego procedowania.

Wersja XML