Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zakończono II etap realizacji zadania pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w Malerzowicach Wielkich"

Brak opisu obrazka

Zakończono II etap inwestycji pn. ,,Budowa świetlicy wiejskie w Malerzowicach Wielkich’’. Obiekt został oddany do użytku.
Wartość zadania: 1.065.000,00 zł; kwota dotacji ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2014 - 2020 wynosi 499.000,00 zł.

Brak opisu obrazka

Operacja mająca na celu poprawę dostępu do usług kulturalnych poprzez budowę świetlicy wiejskiej w Malerzowicach Wielkich współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Typ operacji: Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne.
Efekt operacji: wybudowany został obiekt pełniący funkcje kulturalne (świetlica wiejska) w Malerzowicach Wielkich.

Wersja XML