Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Doposażenie gminnych placów zabaw

Na przełomie listopada i grudnia 2020 roku na placach zabaw na terenie Gminy Łambinowice zamontowano kolejne urządzenia zabawowe. Była to druga inwestycja w place zabaw w tym roku, pierwsze montaże miały miejsce w czerwcu.
W listopadzie nowe urządzenia zabawowe stanęły w miejscowościach: Łambinowice, Sowin, Mańkowice, Drogoszów, Szadurczyce oraz Bielice.

SUMA PRZEZNACZONYCH ŚRODKÓW NA ZAKUP I MONTAŻ URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH drugi raz  w roku 2020  to  39 147, 90 zł 
w tym:
-środki funduszu sołeckiego: 18 591,17 zł 
-środki odnowy wsi: 7 374,00 zł 
-dodatkowe środki z budżetu Gminy Łambinowice: 5 682,73 zł 
oraz
-środki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bielicach w kwocie 7 500,00 zł 

Mańkowice - na placu zabaw zamontowano urządzenia na łączną kwotę 23 985 zł, w tym zestaw wspinaczkowy wielofunkcyjny (19 680 zł) i huśtawkę "bocianie gniazdo" (4 305 zł) opłacone ze środków funduszu sołeckiego i odnowy wsi w kwocie 20 602,27 oraz z dodatkowych środków budżetu Gminy Łambinowice w kwocie 3 382,73 zł.

 

 

Sowin - na placu zabaw zamontowano urządzenia na łączną kwotę 3 603,90 zł, w tym kółko i krzyżyk z tablicą do rysowania (1 525,20 zł) i  liczydło (1 463,70 zł) płatne ze środków funduszu sołeckiego oraz tablicę z regulaminem (615 zł) opłaconą z dodatkowych środków budżetu Gminy Łambinowice

 

 

Drogoszów - na placu zabaw zamontowano Huśtawkę wagową ważkę podwójną (metal) o wartości 1968 zł (płatne w kwocie 283 zł ze środków odnowy wsi oraz 1 685 zł z dodatkowych środków budżetu Gminy Łambinowice)

 

 

Bielice - przy zespole szkolno-przedszkolnym zamontowano zestaw sprawnościowy o wartości 6383 zł i bujak o wartości 1117 zł - płatne ze środków Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Bielicach

 

 

Szadurczyce - przy placu zabaw zamontowaną tablicę z regulaminem płatną w kwocie 615 zł ze środków odnowy wsi

 

 

Łambinowice - zamontowano dodatkową ławkę oraz nowy regulamin opłacone ze środków budżetu Gminy w kwocie 1476 zł. Więcej informacji  oraz zdjęcia przy artykule "Plac zabaw w Łambinowicach..." ( https://lambinowice.pl/1398/aktualnosc.html  ).

 

Wersja XML