Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o dniu wolnym od pracy

INFORMACJA

na podstawie art.129 § 1 i art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy /Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm./, § 20 ust. 6 Regulaminu Pracy, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 27/2017 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 8 grudnia 2017 r. oraz w związku
z Zarządzeniem nr 52/2020 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 25 listopada 2020 r.
w sprawie wyznaczenia wolnego dnia od pracy w zamian za przypadające święto w sobotę w dniu 26 grudnia 2020 r.,

I N F O R M U J Ę MIESZKAŃCÓW GMINY ŁAMBINOWICE, ŻE:

W DNIU 24 grudnia 2020 r. (czwartek)

URZĄD GMINY W ŁAMBINOWICACH

BĘDZIE NIECZYNNY

Wystąpienie święta będącego dniem wolnym od pracy w innym niż niedziela dniu tygodnia powoduje odpowiednie zmniejszenie liczby dni pracy. Zatem wystąpienie święta w sobotę zobowiązuje pracodawcę do wyznaczenia dnia wolnego w inny dzień tygodnia niż sobota /stosownie do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2.10.2012 r. Sygn.K 27/11).

 

WÓJT GMINY

/-/ Tomasz Karpiński

Wersja XML