Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Bezpłatny dojazd do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu dla osób, które chcą oddać osocze

Zarząd Powiatu w Nysie zapewni bezpłatny dojazd do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu wszystkim osobom, które chcą oddać osocze.

Dlatego jeśli są wśród nas osoby, które pokonały chorobę COVID-19 lub bezobjawowo przeszły zakażenie wirusem SARS-Cov-2, są po procesie weryfikacji stanu zdrowia jako Ozdrowieńca - wystarczy, że skontaktują się z Zarządem Powiatu w Nysie i zgłoszą chęć oddania osocza. Zarząd Powiatu stworzył specjalnie dla Państwa adres mailowy, za pośrednictwem którego można przesyłać zgłoszenia - osocze@powiat.nysa.pl. Po zebraniu odpowiedniej ilości osób, Zarząd Powiatu skontaktuje się z Państwem, aby ustalić odpowiedni termin.

W celu usprawnienia procesu weryfikacji stanu zdrowia jako Ozdrowieńca wyrażającego chęć oddania osocza, należy najpierw zapoznać się z załączoną ankietą dostępną na stronie RCKiK w Opolu - https://docs.google.com/.../1FAIpQLSf5JZabBd2k9p.../viewform

UWAGA Dopiero po przeprowadzeniu przez RCKiK procedury weryfikacyjnej i zakwalifikowaniu do oddania osocza, należy zgłosić się do starosty nyskiego Andrzeja Kruczkiewicza, który zapewni bezpłatny transport wszystkim dawcom.

WAŻNE

Oddawanie krwi i osocza po przebytym koronawirusie jest szczególnie ważne w czasie trwającej pandemii. Badania pokazują, że przetaczanie osocza ozdrowieńców jest skuteczne i może pomóc chorym na COVID-19.

Osocze jest to płynny składnik krwi stanowiący ok. 55 proc. jej objętości. Zawiera białka (m.in. albuminę, czynniki krzepnięcia, immunoglobuliny), witaminy, enzymy. Zawieszone są w nim także krwinki białe i czerwone oraz płytki krwi. Osocze odpowiedzialne jest za transport wody oraz substancji odżywczych do komórek, a także odprowadzanie z nich produktów przemiany materii.

Osocze pobrane podczas jednej wizyty może zostać zastosowane aż u 3 pacjentów. Osocze pozwala uratować im zdrowie i życie.

Szczegółowe informacje o zasadach oddawania osocza i krwi dostępne są na stronie internetowej Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu - www.rckik-opole.com.pl

Wersja XML