Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Formularze do pobrania

PDFZgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej 2018
PDFZgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej 2018
PDFZgłoszenie pobytu stałego
PDFZgłoszenie pobytu czasowego
PDFZgłoszenie pobytu stałego
PDFZgłoszenie pobytu czasowego
PDFWniosek o nadanie numeru PESEL
PDFWniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców
PDFPisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do Rejestru Wyborców
PDFWniosek o dopisanie do spisu wyborców
PDFWniosek o dopisanie do spisu wyborców (dla żołnierzy i innych służb)
PDFFormularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego DOF2
PDFWniosek o wydanie dowodu osobistego
 

Wersja XML