Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zmiana godzin otwarcia kasy w Urzędzie Gminy Łambinowice

INFORMACJA

I N F O R M U J Ę, ŻE

od dnia 2 lutego 2021 r.

KASA URZĘDU GMINY CZYNNA BĘDZIE W DNIACH:

wtorek w godzinach od 730 do 1200,

piątek w godzinach od 730 do 1200.

Wersja XML