Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz wniosków o dofinansowanie złożonych przez Urząd Gminy Łambinowice

WYKAZ WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE ZŁOŻONYCH PRZEZ GMINĘ ŁAMBINOWICE.
WNIOSKI TE CZEKAJĄ NA OCENĘ I ROZSTRZYGNIĘCIE NABORÓW. 

           "Budowa świetlicy wiejskiej w Budzieszowicach" o wartości 1 550 000 zł.

           "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Lasocicach" o wartości 1 975 000 zł.

           "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Okopach" o wartości 935 000 zł.

            "Budowa drogi - ul. Akacjowa i Wiśniowa w Łambinowicach" o wartości 2 500 000 zł.

            "Prace konserwatorskie, restauratorskie i remontowo-budowlane przy zabytkowej siedzibie
             Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Łambinowicach" o wartości 3 400 000 zł.

            "Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Sowinie" o wartości 500 000 zł.

          "Termomodernizacja i wymiana źródła ciepła w świetlicy wiejskiej we Wierzbiu": 
            wartość zadania 438 328,43 zł., planowane dofinansowanie 236 703 zł.

          "Zakup z montażem wyposażenia na plac zabaw w Budzieszowicach":
           wartość zadania 12 000 zł., planowane dofinansowanie 5000 zł.

          "Zakup z montażem wyposażenia na plac zabaw w Jasienicy Dolnej":
           wartość zadania 12 000 zł., planowane dofinansowanie 5000 zł.

          "Doposażenie świetlicy wiejskiej w Malerzowicach Wielkich": 
            wartość zadania 9 000 zł., planowane dofinansowanie 5000 zł.

           "Doposażenie placu zabaw w Mańkowicach": 
           wartość zadania 8 000 zł., planowane dofinansowanie 5000 zł.

          "Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Mańkowice": 
           wartość zadania 458 564,06 zł., planowane dofinansowanie 143 250 zł.

           "Konserwacja krzyży nagrobnych na Starym Cmentarzu Jenieckim w Łambinowicach":
           planowana wartość zadania 125 000 zł.

Wersja XML