Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja dla liderów Odnowy Wsi - sprawozdania sołeckie

Szanowni liderzy Odnowy Wsi

Prosimy o wypełnienie i przekazanie sprawozdań sołeckich z działań w ramach Programu Odnowa Wsi Opolskiej do Urzędu Gminy w Łambinowicach w formie elektronicznej na adres promocja@lambinowice.pl lub w wersji papierowej (do pok. nr 3). Termin przekazania sprawozdań do Urzędu Gminy upływa 01 marca 2021r. 

Sprawozdania po weryfikacji  zostaną przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

Wzór sprawozdania do pobrania na stronie https://odnowawsi.opolskie.pl/sprawozdania-z-odnowy-wsi/  lub poniżej

XLS1_Formularz-sprawozdania-sołeckiego-za-rok-2020 (1).xls
PDF2_Instrukcja-wypełniania-sprawozdania-sołeckiego-za-rok-2020.pdf

Wersja XML