Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rok 2018

PDFWniosek o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych
PDFZałącznik nr 1 - Uzasadnienie kwoty dofinansowania wraz z wykazem planowanych do zakupienia pomocy dydaktycznych z poszczególnych przedmiotów dla Szkoły Podstawowej w Jasienicy Dolnej prowadzonej przez Gminę Łambinowice w 2018 r.
PDFZałącznik nr 1 - Specyfikacja produktów do wyposażenia pomieszczeń szkolnych
PDFZałącznik nr 2 - Informacja o wykonaniu wydatków bieżących na zadania oświatowe i wysokości kwoty części oświatowej subwencji ogólnej oraz dotacji w Gminie Łambinowice w 2017 r.
PDFInformacja MRiF o kwocie subwencji na 2017 r.

Wersja XML