Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Formularze do pobrania

DOCWzór wniosku o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wyznaniowego
DOCWzór wniosku o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego
DOCWzór wniosku o transkrypcję zagranicznego aktu małżeństwa
DOCWzór wniosku o wydanie zaświadczenia o możności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą
DOCWzór wniosku o transkrypcję zagranicznego aktu zgonu
DOCWzór wniosku o transkrypcję zagranicznego aktu urodzenia
DOCWzór wniosku o odtworzenie aktu małżeństwa
DOCWzór wniosku o odtworzenie zagranicznego aktu zgonu
DOCWzór wniosku o odtworzenie aktu urodzenia
DOCWzór wniosku o zmianę imienia lub nazwiska
DOCWzór wniosku o sprostowanie aktu stanu cywilnego
DOCWzór wniosku o uzupełnienie aktu stanu cywilnego
DOCWzór pełnomocnictwa.doc
 

Wersja XML