Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rehabilitacja lecznicza dla mieszkańców Gminy Łambinowice

INFORMACJA

Informuję, że w okresie od 8 marca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., będzie można korzystać z usług rehabilitacji leczniczej w Łambinowicach przy ul. Opolskiej 2 (Dom Formacyjny BARKA) w godz. od 7.30 do 14.00, nr telefonu 77/ 434 40 40.

Rehabilitacja lecznicza realizowana będzie w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Zdrowotnej pn. „Program zwiększenia dostępności do świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Gminy Łambinowice na lata 2020-2021“.

Jednym z warunków udziału w Programie jest skierowanie od lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej lub specjalisty na rehabilitację leczniczą. Rehabilitacja lecznicza w ramach Programu  jest bezpłatna.

                                                                              Wójt

                                                                           /-/ Tomasz Karpiński

 

Gminny „Program zwiększenia dostępności do świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców gminy Łambinowice na lata 2020-2021”

https://bip.lambinowice.pl/1591/566/gminny-program-zwiekszenia-dostepnosci-do-swiadczen-z-zakresu-rehabilitacji-leczniczej-dla-mieszkan-cow-gminy-lambinowice-na-lata-2020-2021.html

 

Wersja XML