Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Stowarzyszenia i związki członkowskie

PDFUchwała nr XXII/143/93 Rady Gminy Łambinowice z dnia 29 kwietnia 1993 r. w sprawie przystąpienia Gminy Łambinowice do Związku Gmin Śląska Opolskiego i przyjęcia Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego
PDFUchwała nr III/22/94 Rady Gminy Łambinowice z dnia 2 września 1994 r. w sprawie upoważnienia do reprezentowania Gminy Łambinowice w Zgromadzeniu Związku Gmin Śląska Opolskiego
 

Wersja XML