Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zwierzęta bezdomne

PDFProgram opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
PDFUchwała nr XIII/102/2016 Rady Gminy Łambinowice dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łambinowice w roku 2016
PDFUchwała nr XVI/134/2016 Rady Gminy Łambinowice dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Łambinowice Nr XIII/102/2016 z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łambinowice w roku 2016.
PDFUchwała Nr XXV/197/13 - w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łambinowice w 2013 roku

Osoby do kontaktu:

Ponadto informujemy, że w biurze nr 1 dostępne są do pobrania metalowe identyfikatory dla zwierząt.

Wersja XML