Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gmina Łambinowice realizuje projekt "Termomodernizacja i wymiana źródła ciepła w świetlicy wiejskiej we Wierzbiu"

Brak opisu obrazka

Operacja pn. "Termomodernizacja i wymiana źródła ciepła w świetlicy wiejskiej we Wierzbiu" mająca na celu stworzenie warunków do wzmocnienia więzi międzyludzkich poprzez poprawę standardu świetlicy wiejskiej we Wierzbiu polegającą na termomodernizacji, wymianie źródła ciepła oraz montażu stacji meteorologicznej i czujnika zanieczyszczeń powietrza w obiekcie" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.  

Przewidywane efekty operacji: termomodernizacja 1 obiektu pełniącego funkcje kulturalne - świetlicy wiejskiej w Wierzbiu, montaż stacji meteorologicznej i czujnika zanieczyszczeń z możliwością przesyłu danych na stronę internetową 

Umowa o przyznaniu pomocy pomiędzy Samorządem Województwa Opolskiego a Gminą Łambinowice została zawarta 23 czerwca 2021 r.

Wersja XML