Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wnioski do pobrania

PDFwniosek o wydanie ulcp i wz 2022.pdf

DOCXWniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego
DOCWniosek o wydanie zaświadczenia MPZP i rewitalizacja
DOCXWniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
DOCXWniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania z ustaleniami MPZP
DOCWniosek o wydanie zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wersja XML