Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Już 1 lipca rozpocznie się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację:

oraz

do złożenia deklaracji zobowiązani są właściciele/zarządca budynku, który jest zasilany przez źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW, np. piec, miejska sieć ciepłownicza, pompa ciepła etc. Niewywiązanie się z terminów może grozić grzywną do 5 tys. zł.

Deklarację można złożyć:

lub

Zgodnie z ustawą o termomodernizacji w deklaracji wymagane następujące informacje:

Formularze deklaracji dostępne są na stronie internetowej Gminy Łambinowice lub w siedzibie Urzędu Gminy w Łambinowicach

z up. Wójta Gminy
/-/ Jerzy Rosiński
Sekretarz Gminy

Link do aplikacji ZONE: https://zone.gunb.gov.pl/

PDFCEEB - Informator dla właścicieli i zarządców budynków
PDFDeklaracja A - budynki i lokale mieszkalne
PDFDeklaracja B - budynki i lokale niemieszkalne
PDFUlotka.pdf
PDFUlotka-1F-1.pdf
 

Wersja XML