Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zakończono prace konserwatorskie na Starym Cmentarzu Jenieckim w Łambinowicach

Brak opisu obrazka

Zakończono prace konserwatorskie i restauratorskie przy 410 krzyżach na mogiłach jeńców wojennych z okresu I wojny światowej pochowanych na Starym Cmentarzu Jenieckim w Łambinowicach realizowane w ramach zadania pn. "Konserwacja krzyży nagrobnych na Starym Cmentarzu Jenieckim w Łambinowicach". Zadanie realizowane w 2021r. zostało dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Wartość zadania: 125 000 zł. Kwotę 100 000 zł otrzymano w ramach dotacji Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, kwotę 20 000  zł. otrzymano ze środków Wojewody Opolskiego, kwota 5 000 zł to wkład własny z budżetu Gminy Łambinowice. 

Prace na Starym Cmentarzu Jenieckim trwają od kilku lat. Znajduje się na nim ok. 6000 mogił i krzyży jenieckich. Na dzień dzisiejszy udało się przeprowadzić konserwację i renowację około 60% krzyży. Środki finansowe na te prace Gmina Łambinowice otrzymała z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Wojewody Opolskiego, prace przy 2377 krzyżach jeńców rumuńskich sfinansowała w 2020r. Ambasada Rumunii, prace przy około 150 krzyżach jeńców serbskich sfinansowano przy współpracy z Ambasadą Republiki Serbskiej,

Poniżej film autorstwa Pana Mariusza Zająca obrazujący przebieg prac konserwatorskich i restauratorskich oraz zdjęcia obrazujące stan krzyży przed i po renowacji.

https://www.youtube.com/watch?v=fuONy85ghiU 

listopad 2020r.
 

 

wrzesień 2021r.
 

 

Wersja XML