Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

GRANTY PPGR - ZMIANA WZORÓW OŚWIADCZEŃ I WARUNKÓW WSPARCIA

Informujemy, iż zostały zaktualizowane wzory dokumentów, które należy składać do Programu Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” oraz warunki otrzymania wsparcia. Aktualne dokumenty oraz zasady otrzymania wsparcia w ramach programu "Granty PPGR" znajdują się na stronie
https://lambinowice.pl/1898/aktualnosc.html  oraz https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Nie ma potrzeby wymiany już złożonych dokumentów, ponieważ zmiany dotyczą doprecyzowania kwestii przekazania sprzętu oraz mają na celu doprecyzowanie i rozszerzenie katalogu miejscowości i nie wpływają na merytorykę oświadczeń. 

NAJWAŻNIEJSZA ZMIANA - uprawnieni są uczniowie / uczennice zamieszkali w miejscowości lub gminie, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowano PPGR, będący krewnymi w linii prostej osób, którzy pracowali niegdyś w zlikwidowanym PPGR i zamieszkiwali w miejscowości lub gminie objętej funkcjonowaniem PPGR.
Gmina Łambinowice jest gminą uprawnioną do wnioskowania, dlatego osoby zamieszkałe na terenie Gminy Łambinowice, których krewni w linii prostej pracowali niegdyś w zlikwidowanych PPGR i zamieszkiwali na terenie miejscowości lub gminy objętej funkcjonowaniem PPGR (mógł to być także PPGR i miejscowość położony poza terenem Gminy Łambinowice) są uprawnione do otrzymania wsparcia.

Informujemy ponadto, że zgodnie z odpowiedzią opublikowaną na stronie https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr w zakładce "Pytania i odpowiedzi" dzieci, które otrzymały w drodze użyczenia sprzęt komputerowy np. z programów "Zdalna Szkoła" / "Zdalna Szkoła +", ale sprzęt ten zwróciły do szkoły i nie pozostaje on w dyspozycji dziecka, są uprawnione do aplikowania o sprzęt, o ile spełniają pozostałe warunki otrzymania wsparcia. 

PONIŻEJ PLIK ZAWIERAJĄCY PYTANIA I ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA OPUBLIKOWANY PRZEZ MNISTERSTWO
PDFFAQ_-_Granty_PPGR_1510 (3).pdf
 

 

Wersja XML