Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Stan zanieczyszczenia powietrza - powiadomienia o przekroczeniu lub ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

link do mapy z aktualnym stanem zanieczyszczenia powietrza: http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current?woj=opolskie&rwms=true

Proszę o powstrzymanie się od palenia w kominkach, które nie spełniają norm ekologicznych. Proszę ograniczyć wietrzenie pomieszczeń oraz przebywanie na powietrzu.

Powiadomienia o przekroczeniu bądź ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu
PDFPowiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego dla pyłu PM10 z dn. 29.....pdf
PDFPowiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu PM10 z dn. 2....pdf
PDFPowiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania i alarmowego.pdf
PDFPowiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla PM10 z dn.....pdf
PDFPowiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla PM10 z dn. 15.11.2021 r.pdf

 

Wersja XML