Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gmina Łambinowice uczestniczy w Programie Laboratoria Przyszłości

Brak opisu obrazka

Informujemy, że wszystkie szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę Łambinowice w dniach  13-15 października 2021 r. złożyły wnioski o przyznanie środków w ramach wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” (Uchwała nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. opublikowana w M.P. z  14.10.2021 r. poz. 939). 

W dniu 26.11. 2021 r. Gmina Łambinowice otrzymała i przekazała środki na ten cel do szkół.

Wysokość otrzymanego wsparcia zależy od ilości uczniów i dla poszczególnych szkół wynosi;

  1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Łambinowicach   76 200,00 zł;
  2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Bielicach              30 000,00 zł;
  3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Jasienicy Dolnej  30 000,00 zł.

Aktualnie szkoły przystąpiły do dokonywania zakupów nowoczesnych pomocy dydaktycznych -sprzętu, który będzie stanowić wyposażenie ich pracowni technicznych.

Pracownie techniczne szkół, zgodnie z założeniami projektu, zostaną wyposażone między innymi w:

- Drukarki 3D wraz z akcesoriami;
- Mikrokontrolery z czujnikami i akcesoriami;
- Kamery przenośne cyfrowe wraz z akcesoriami;
- Oświetlenie do nagrań;
- Mikrofony kierunkowe z akcesoriami;
- Aparaty fotograficzne z akcesoriami;
- Gimbale;
- Mikroporty z akcesoriami;
- Lutownice.

Zależnie od możliwości dostawców uczniowie będą mogli skorzystać z zakupionego sprzętu jeszcze w bieżącym roku szkolnym.

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Wersja XML