Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rok 2022

PDFUchwała Nr XLVIII.347.2022 Rady Gminy Łambinowice w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2025 .pdf
PDFUchwała Nr XLVI.336.022 Rady Gminy Łambinowice z dnia 31 marca 2022 w sprawie zmiany wieloletnij prognozy finansowej na lata 2022-2025.pdf
PDFUchwała nr XLIV.331.2022 Rady Gminy Łambinowice z dnia 24 lutego 2022 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2025.pdf
PDFUchwała NR XLIII.324.2022 Rady Gminy Łambinowice z dnia 3 lutego 2022 w sprtawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2025.pdf
PDFUchwała Nr XLII.319.2022 Rady Gminy Łambinowice z dnia 4 stycznia 2022 r w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2025.pdf
PDFUchwała nr XLI.310.2021 Rady Gminy Łambinowice z dnia 16 grudnia 2021 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

Wersja XML