Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

ZARZĄDZENIE Nr 0050.5.2022 WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

PDFzarządzenie - ogłoszenie owarty konkurs ofert na 2022 sport.pdf
DOCXWZÓR OFERTY.docx
DOCXWZÓR ZAKTUALIZOWANEJ OFERTY.docx
DOCXWZÓR SPRAWOZDANIA.docx
DOCXzestawienie dokumentów księgowych do sprawozdania.docx
 

Wersja XML