Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ważne telefony

Siedziba Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego:
Urząd Gminy, ul. Tadeusza Zawadzkiego 29,
48-316 Łambinowice,
e-mail: ,
tel. 77 4311 300, 77 4311 301 wew. 216,
fax 77 4311 346

Telefony alarmowe - telefon alarmowy pracownika ds. Zarządzania Kryzysowego 502 561 219

Wersja XML