Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sygnały alarmowe

Sygnały alarmowe oraz sposób ich ogłaszania i odwoływania przedstawia załączona tabela
Sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych powszechnie obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

RODZAJE ALARMÓW, SYGNAŁY ALARMOWE

Brak opisu obrazka

KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE

Brak opisu obrazka

PODSTAWOWE ZASADY POSTĘPOWANIA
PO OGŁOSZENIU SYGNAŁÓW ALARMOWYCH I KOMUNIKATÓW

Jednym z przedsięwzięć Obrony Cywilnej jest tworzenie systemów alarmowania, które mają ostrzegać  ludność przed grożącym niebezpieczeństwem w celu umożliwienia jej ukrycie się w przygotowanych budowlach  lub pomieszczeniach ochronnych a także opuszczenia strefy niebezpiecznej.

 Do ogłaszania (odwoływania) alarmów i komunikatów wykorzystuje się następujące urządzenia:

 1. systemy alarmowe miasta/gminy,
 2. centralną oraz regionalne rozgłośnie Polskiego Radia i ośrodki Telewizji Polskiej,
 3. radiowęzły radiofonii przewodowej,
 4. syreny nie włączone do miejskich systemów alarmowych (syreny zakładów pracy, straży pożarnej itd.).

PAMIĘTAJ !!!

PO USŁYSZENIU SYGNAŁU ALARMOWEGO LUB KOMUNIKATU NALEŻY DZIAŁAĆ SZYBKO, ALE ROZWAŻNIE I BEZ PANIKI

ZASADY ZACHOWANIA SIĘ:

 1. PO OGŁOSZENIU ALARMU

 Jeśli znajdujesz się w miejscu publicznym:

 1. KOMUNIKAT - UPRZEDZENIE O ZAGROŻENIU SKAŻENIAMI

 Jeśli nie zdążyłeś opuścić mieszkania:

 Jeśli znajdziesz się w miejscu publicznym:

 1. KOMUNIKAT - UPRZEDZENIE O ZAGROŻENIU ZAKAŻENIAMI
 1. KOMUNIKAT - UPRZEDZENIE O KLĘSKACH ŻYWIOŁOWYCH I ZAGROŻENIU ŚRODOWISKA

 W wypadku awarii obiektu z toksycznym środkiem przemysłowym:

 Jeśli nie zdążyłeś opuścić mieszkania:

 Jeśli znajdziesz się w miejscu publicznym:

Wersja XML