Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

DZIAŁKA NR EWID. GR.613/54 W ŁAMBINOWICACH

Powierzchnia: 0,64 ha

Przeznaczenie wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: o podstawowym przeznaczeniu pod handel, usługi z dopuszczeniem małej gastronomii i rzemiosła usługowego nieuciąŜliwego (symbol 48 dUH)

Dojazd: ul. Szkolną - droga publiczna kategorii gminnej o nawierzchni bitumicznej, zjazd z ul. Obozowej (droga publiczna kategorii powiatowej) prowadzącej w kierunkach Tułowice, Korfantów, Nysa.

Uzbrojenie: sieć energetyczna, wodna i kanalizacyjna, na nabywcy będzie spoczywał obowiązek uzbrojenia działki w przyłącza indywidualne na warunkach wydanych przez zarządców sieci.

Położenie: Łambinowice, teren pomiędzy ul. Szkolną i 1-go Maja, w sąsiedztwie zwartej zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej, placówek oświatowo-wychowawczych (Zespół Szkół, Publiczne Przedszkole), obiektu sportowego (boisko wielofunkcyjne „Orlik”) i placówek drobnego handlu.

PDFDZIAŁKA NR EWID. GR.613/54 W ŁAMBINOWICACH.pdf

Wersja XML