Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oferta pracy w przedszkolu w Lasocicach

OFERTA PRACY

W związku z usprawiedliwioną nieobecnością w pracy nauczyciela wychowania przedszkolnego w jednooddziałowym przedszkolu w Lasocicach, poszukujemy w celu zatrudnienia, nauczyciela z odpowiednimi kwalifikacjami, na zastępstwo do Publicznego Przedszkola w Lasocicach (Lasocice 82, 48-315 Jasienica Dolna). Oferowane zatrudnienie jest na pełen etat, wynagrodzenie zgodne z Kartą Nauczyciela.

Osoby zainteresowane są proszone o dostarczenie podania i CV z oświadczeniem zawierającym zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej) na adres:

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty w Łambinowicach

ul. Tadeusza Zawadzkiego 29

48-316 Łambinowice

lub adres e-mail: kontakt@zeao.pl

Wzór oświadczenia:

"Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa."

Wersja XML