Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Walory przyrodnicze

 

tuJESTESMY.jpeg

Położenie:

Gmina Łambinowice położona jest w południowo-zachodniej części województwa opolskiego, na terenie powiatu nyskiego.
 

Administracyjnie graniczy: od północy z obszarem gminy Niemodlin i Tułowice od wschodu i południa z obszarem gminy Korfantów, a od zachodu z obszarem gmin: Nysa, Pakosławice i Skoroszyce.

Obszar gminy dzieli się na 13 sołectw: Bielice, Budzieszowice, Drogoszów, Jasienica Dolna, Lasocice, Łambinowice, Okopy, Malerzowice Wielkie z przysiółkiem Dworzysko, Mańkowice z przysiółkiem Bardno, Piątkowice, Sowin, Szadurczyce, Wierzbie. Największą obszarowo wsią są Łambinowice (2592 ha), a najmniejszymi obszarowo są wsie: Szadurczyce (292 ha) i Drogoszów (339 ha ).

Powierzchnia ogólna gminy Łambinowice wynosi 12 362 ha.


 

Tereny i obiekty  objęte ochroną przyrodniczą:

Istniejące obiekty ochrony powierzchniowej:Projektowane i proponowane obiekty ochrony powierzchniowej:Istniejące pomniki przyrody ożywionej:Istniejące pomniki przyrody nieożywionej:Proponowane pomniki przyrody ożywionej:


 

Zabytkowe parki podworskie:

Wersja XML