Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt "Konserwacja krzyży nagrobnych na Starym Cmentarzu Jenieckim w Łambinowicach"

logo MKIDN.png

Gmina Łambinowice realizuje zadanie pn. "Konserwacja krzyży nagrobnych na Starym Cmentarzu Jenieckim w Łambinowicach". 
Zadanie dofinansowano z budżetu państwa - ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wartość zadania: 151 290 zł. Kwotę 121 032 zł otrzymano w ramach dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 20 000  zł otrzymano ze środków Wojewody Opolskiego, 10 258 zł to wkład własny z budżetu Gminy Łambinowice. 

Umowa z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego została zawarta w dniu 16 sierpnia 2022 r. 

W ramach otrzymanej dotacji planowane jest przeprowadzenie renowacji i konserwacji 410 krzyży na mogiłach jeńców wojennych z okresu I wojny światowej pochowanych na Starym Cmentarzu Jenieckim w Łambinowicach. 

Wersja XML