Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Trasy rowerowe i piesze

ŚCIEŻKI PIESZE:

Prezentowana trasa jest wspólnym projektem Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach i Nadleśnictwa Tułowice.

Śladami Pamięci

Zwiedzanie ścieżki można rozpocząć od cmentarza z okresu wojen: prusko-francuskiej i I Wojny światowej. Wśród setek mogił wznoszą się pomniki poświęcone żołnierzom: francuskim (jego główną częścią jest krzyż łaciński z wyrytym napisem IHS), pruskim i niemieckim (łaciński krzyż bez inskrypcji, na prostopadłościennym cokole), serbskim (tzw.  rzeźba Niobe na masywnym prostopadłościanie), rosyjskim (obelisk - czworoboczny słup zakończony kulą, ogrodzony słupkami połączonymi łańcuchem), brytyjskim (czworoboczny słup- marmurowy, smukły obelisk), włoskim (ma kształt cenotafu - symbolicznego grobu bez ludzkich szczątków). Znajduję się tam również Pomnik Ofiar I Wojny Światowej( drewniany krzyż osadzony na wierzchołku kamiennego kopca).

Następnym przystankiem może być Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach , przy ul. Muzealnej 1.  Muzeum prezentuje wystawy:

Z Muzeum udajemy się na Cmentarz Ofiar Obozu Pracy usytuowany  w miejscu  obozu
z lat 1945-1946. 

Zabudowania dawnych baraków (4) są kolejnym przystankiem na trasie.

W pobliżu znajduje się Pomnik Powstańców Warszawskich - Jeńców Stalagu 344 Lamsdorf.

Ostatnim punktem na trasie jest miejsce pochówku ok. 40tys. jeńców radzieckich. Pomnik Martyrologi Jeńców Wojennych upamiętnia śmierć jeńców różnych narodowości, którzy przebywali w Lamsdorf w czasie II Wojny Światowej.

Wszystkie punkty tematyczne są dokładnie opisane na  tablicach informacyjnych. Trasa wiedzie  drogą leśną, drogą brukowaną na odcinku Muzeum - Obóz Pracy oraz drogą asfaltową na odcinku Cmentarz - Muzeum. 

Prezentowana trasa jest wspólnym projektem Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach i Nadleśnictwa Tułowice.

Szczegółowych informacji dotyczących opisanych miejsc udziela:
Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach - Opolu 
ul. Muzealna 1
48-316 Łambinowice
tel. 077 43 43 475
e-mail: 

ŚCIEŻKI ROWEROWE:

Skrajem Dawnej Puszczy

Informacje podstawowe:

Ścieżka rozpoczyna się na terenie pozostałości parku podworskiego w Wierzbiu, gm. Łambinowice, kończy na parkingu leśnym w okolicach Sowina, gm. Łambinowice. 

Wierzbie (50˚ 31' 60" N, 17˚ 36' 00" E) znajduje się około 1,5 km na południe od stacji kolejowej Łambinowice, przy trasie drogowej Łambinowice – Korfantów i Nysa – Niemodlin. 

Trasa pieszo – rowerowa przebiega przez tereny gminy Łambinowice i Korfantów, leśnictwo Kuźnica Ligocka, nadleśnictwo Tułowice, Obręb Tułowice. Na obszarze gminy Łambinowice ścieżka obejmuje lasy oznaczone jako lasy wypoczynkowe. 

Teren ten wykazuje duże zróżnicowanie siedliskowe. 

Wzdłuż szlaku planuje się ustawienie 10 tablic tematycznych, które pomogą zapoznać się z walorami przyrodniczymi tego terenu oraz wyjaśnią niektóre zjawiska przyrodnicze. Po zakończonym zwiedzaniu ścieżki, na parkingu śródleśnym ”Sowin” przygotowane jest zadaszone miejsce na odpoczynek, a w odległości kilkunastu metrów od parkingu, na śródleśnej polanie wyznaczono pole namiotowe. Po uzgodnieniu z nadleśnictwem można tam również rozpalić ognisko.

Organizacja przejścia ścieżki:

 • Optymalna wielkość grupy - 10 osób
 • Długość ścieżki:
  pętla I - 11,4 km
  pętla II - 10 km
 • Czas przejechania (bez postojów tematycznych) - 1,5 godz.
 • Różnica wzniesień - ok. 15 m
 • Stopień trudności - niewielki
 • Oczekiwany odbiorca - każdy zainteresowany, w tym szczególnie młodzież w wieku szkolnym

Za logo ścieżki przyjęto trzy liście dębowe, wraz z żołędziami, jako symbol rodzaju charakterystycznego dla dawnej Puszczy Niemodlińskiej i rodzaju, którego okazy są uznawane najczęściej za pomniki przyrody na przedmiotowym obszarze (patrz załącznik).

Uczestniku leśnej wędrówki:

 • Nie zaśmiecaj lasu 
 • Nie rozpalaj ognisk 
 • Nie dewastuj urządzeń, które mają służyć Tobie i innym 
 • Nie niszcz otaczającej przyrody 
 • Zachowaj ciszę Odpoczywaj i obserwuj
 • Bywaj tu jak najdłużej i jak najczęściej 
Omawiane zagadnienia, wg. punktów postoju:
 1. Planowana tablica wstępna- przebieg ścieżki, punkty tematyczne, informacje ogólne, podstawowe zasady i przepisy zachowania się na obszarze leśnym 
 2. Obszar Chronionego Krajobrazu “Bory Niemodlińskie”- forma, zasięg, znaczenie +zespół parkowo – dworski w Wierzbiu- historia, stan obecny, platany klonolistne- pomniki przyrody
 3. 11 dębów- zespół 20, 250- letnich, pokaźnych dębów szypułkowych, w tym 3 pomników przyrody, jako pozostałość naturalnych łęgów dębowych+ zabytkowa aleja 200- letnich lip, dawny park leśny. Podstawowe różnice między dębem bezszypułkowym a szypułkowym
 4. Ostaniec - pomnik przyrody- 500- letni dąb szypułkowy, forma ochrony 
 5. Sukcesja łąk wzdłuż strumienia Kiełcznica
 6. Leśniczówka Kuźnica Ligocka + daglezja zielona
 7. “Topiel” - torfowiskowy rezerwat przyrody w Zespole Przyrodniczo- Krajobrazowym “Topiel”- forma ochrony, zasięg, znaczenie. Legenda o Kiełcznicy. Melioracje przedwojenne. Powstanie torfowiska.
 8. Głaz narzutowy - Projektowany pomnik przyrody nieożywionej. Zlodowacenie środkowopolskie
 9. “Czarny Staw”- użytek ekologiczny, forma ochrony, zasięg, znaczenie. Zjawisko eutrofizacji, powstanie stawu- przemysłowe wydobycie torfu
 10. 100- letni las wejmutkowy- sosna wejmutka a sosna zwyczajna. Historia XIX- wiecznej trzebieży Puszczy Niemodlińskiej wraz z prowadzaniem doń obcych gatunków drzew.
 11. Parking leśny Sowin + pomnik przyrody- dąb bezszypułkowy

Mapka trasy:

sciezkaplan1.jpeg

Wersja XML