Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

24 GRUDNIA 2018R. URZAD GMINY ŁAMBINOWICE BEDZIE NIECZYNNY

INFORMACJA !

I N F O R M U J Ę MIESZKAŃCÓW GMINY ŁAMBINOWICE, ŻE:
W DNIU 24 grudnia 2018 r. (poniedziałek)
URZĄD GMINY W ŁAMBINOWICACH
BĘDZIE NIECZYNNY


                                                                                    WÓJT GMINY
                                                                                       /-/ Tomasz Karpiński

Wersja XML