Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

INFORAMCJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT DOT. WYBORU DZIENNEGO OPIEKUNA

OGŁOSZENIE – INFORAMCJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU

OFERT DOT. WYBORU DZIENNEGO OPIEKUNA

Wójt Gminy Łambinowice ogłasza, że w dniu 21.12.2018 r. w wyniku otwartego konkursu ofert w zakresie wyboru dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Łambinowice na 2019 r., została wybrana oferta

Pani Magdaleny Adaszyńskiej, zam. w Okopach.

Protokół z posiedzenia Komisji konkursowej stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

ODTogłoszenie_informacja_o_wynikach_konkursu.odt
DOCProtokoł_z_dnia_21.12.2018_r._z_posiedzenia_Komisji_konkursowej.doc
 

Wersja XML