Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Herb i flaga Gminy

HERB

herb.png

Dwa złote orły w błękitnych tłach w swym obrysie, ukoronowane książęcymi mirtami, w locie ujmują łapami tarczę z herbem, dołem trzymając czerwoną wstęgę z napisem "GMINA-ŁAMBINOWICE-GMINA".  
Nad linią czoła tarczy- środkiem, tarcza późnogotycka o czerwonym polu, identyczna z herbową , w której dwa srebrne miecze o złotych rękojeściach i jelcach, nad złotym płomieniem wydobywającym się z czarnej misy zniczowej- podtrzymywana jest piórami skrzydeł orłów.

W herbie Gminy umieszczono najważniejsze wartości miejscowej tradycji historycznej: kolorystykę odzwierciedlającą barwy związane z Książętami Opolskimi oraz ze starym malarstwem ołtarzowym na tym obszarze. Dowodem tego jest zloty ukoronowany orzeł Książąt Opolskich na błękicie i postać św. Katarzyny (patronki Kościoła Parafialnego w Bielicach) w czerwonej sukni na złotym polu, która symbolizuje śmierć za wiarę, przekonania i w obronie człowieczeństwa.

FLAGA

FlagaGminy.png

Wersja XML