Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz szkół i przedszkoli

ul. Szkolna 18, 48-316 Łambinowice
tel. 077 43 11 451
e-mail: pp_lambinowice@interia.pl

Sowin 59, 48-316 Łambinowice

Lasocice 82, 48-315 Jasienica Dolna

ul. Obozowa 13, 48-316 Łambinowice
tel. 077 43 11 364 e-mail: splambinowice@wodip.opole.pl ,  splambinowice@neostrada.pl.
www: www.wodip.opole.pl/~splambinowice

Bielice 102, 48-316 Łambinowice
tel. 077 43 11 458

Jasienica Dolna 156, 48-315 Jasienica Dolna
tel. 077 43 59 627
www: www.spjasienicadolna.wodip.opole.pl/spjd

Mańkowice 113,  48-315 Jasienica Dolna
tel.  77 4359691
e-mail: pspmankowice@poczta.onet.pl

Lasocice 82, 48-315 Jasienica Dolna
tel.  77 4359962
e-mail: szkolalasocice@o2.pl

Wersja XML