Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kontakt

Urząd Gminy w Łambinowicach

Dane teleadresowe: 
ul. Tadeusza Zawadzkiego 29, 48-316 Łambinowice
tel. 077 4343 777, 077 4343 774, 077 4343 777,
077 4311 300, 077 4311 301, 077 4311 462,
fax: 077 4311 346
email: 

Urząd jest czynny w dni robocze w godzinach: 
poniedziałek: 8.30 - 16.30
w pozostałe dni robocze: 7.30 - 15.30

Kasa Urzędu obsługuje w godzinach:
poniedziałek: 8.30 - 15.00
w pozostałe dni robocze: 7.30 - 14.00 

Wójt Gminy Łambinowice przyjmuje w godzinach:
poniedziałek: 14:00 - 16:00
środa: 13:00 - 15:00

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje w godzinach:
środa: 12:00 do 13:00

 

Wersja XML